De 10 belangrijkste verantwoordelijkheden van een bouwprojectmanager

Bouwprojectmanagement is een vak dat heel wat verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dat hoeven we een specialist in dit werkgebied zeker niet te vertellen. Maar wat zijn nu de 10 belangrijkste verantwoordelijkheden van een bouwprojectmanager en hoe vertalen die zich in de realiteit?

1. Tijd, geld en scope in balans houden

Als er één criterium is waar projectmanagers in de bouwsector aan moeten voldoen, dan is het wel het nakomen van afspraken. Wat je hebt afgesproken over budget (geld), planning (tijd) en wat je wel en niet in het project meeneemt (scope), moet je kunnen leveren.

Ook als zich veranderende weersomstandigheden voordoen, als opdrachtgevers hun opdracht wijzigen of als blijkt dat materialen opeens duurder zijn om in te kopen.

Lees ook: Budgetoverschrijding in bouwprojecten: aandachtspunten en tips

2. Planning is troef voor een projectmanager

Een bouwprojectmanager moet in de eerste plaats het plan voor een bouwproject opzetten en doorspelen aan zijn team. Dit kan op basis van een duidelijk overzicht, waardoor de kans op misverstanden meteen kleiner is.

Daarbij moet de projectmanager ook:

 • Het werk voorbereiden voor alle teamleden
 • De kostprijs van de werkzaamheden inschatten
 • Uurroosters opstellen
 • Afgeronde werkzaamheden reviseren ter controle

3. Personeel aannemen, teams samenstellen en overzicht houden

Daarbij is het natuurlijk de taak van een bouwprojectmanager om zich bezig te houden met het werven van bouwpersoneel en het samenstellen van projectteams. Hoewel de zoektocht naar goede arbeidskrachten (en incidenteel het ontslaan van medewerkers) misschien niet bepaald gemakkelijk of leuk is, is het wel van groot belang.

Je moet dan ook aandacht besteden aan wat elke medewerker doet en goed kunnen inschatten of de vaardigheden van een nieuwe medewerker bij het team en de opdracht passen. Als dat lukt, is het resultaat een hecht bouwteam met collega’s die weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en die van elkaar op aan kunnen.

4. Identificeren van doelen

Voor je een bouwproject tot een goed einde kunt brengen, moet je natuurlijk eerst weten wat het doel is. Hierbij gaat het niet enkel om het uiteindelijke doel (de constructie van het gebouw), maar ook kleinere korte termijndoelen.

Hoe duidelijker die doelen zijn weergegeven, hoe beter iedereen samenwerkt om ze te bereiken. Daarbij horen natuurlijk ook praktische zaken, zoals het afhandelen van bestellingen van materiaal, het inzetten van de juiste hoeveelheid werkmensen, enzovoort.

5. Geld doelgericht en overwogen uitgeven

Voor het bouwen van een pand of andere constructies is geld nodig, dat spreekt voor zich. Als bouwprojectmanager moet je over de vaardigheden en inzichten beschikken om dat geld juist te gebruiken.

Je kunt hiervoor softwareprogramma’s gebruiken, om duidelijker zicht te krijgen op je uitgaven. Controleer ook altijd of teamleden niet boven het beschikbare budget gaan en pas de uitgaven waar nodig aan om de bovengrens niet te overschrijden.

Lees ook: Hoe kies je de juiste projectmanagement software voor jouw bouwproject?

6. Zowel opdrachtgever als werkgever op de hoogte houden

Op de bouwsite ben jij de baas en niemand anders. Dat betekent natuurlijk niet dat je alles in je eentje moet beslissen. De belangrijkste partijen die je goed moet aanhaken bij alle grote en soms ook kleinere beslissingen in het bouwproces, zijn je opdrachtgever en je werkgever.

Wees transparant en eerlijk in je communicatie met beide en geef eventuele fouten of vertragingen ook gewoon toe. Uiteindelijk wordt je band met zowel opdrachtgever als werkgever alleen maar beter, zelfs als er zich problemen voordoen.

Je kan bijvoorbeeld wekelijks een rapport of update geven over de voortgang van de werkzaamheden, maar ook de hoeveelheid beschikbare materialen, ingeplande medewerkers, enzovoort. Daarbij is het een goed idee om alle betrokken partijen up-to-date te houden over extra kosten, vertragingen en andere zaken die veranderen tijdens het bouwproces.

7. Een bouwprojectmanager is ook een beetje bemiddelaar

Je verantwoordelijkheden als bouwprojectmanager gaan verder dan alleen het in goede banen leiden van de werkzaamheden. Je moet immers rekening houden met het feit dat je teamleden ook mensen zijn en dat er zich misverstanden en onenigheden voordoen.

Dat betekent dat je als manager ook een beetje rechter moet spelen, om te voorkomen dat dergelijke problemen uit de hand lopen. Het kan dan gaan om spanningen tussen teamleden, maar ook bijvoorbeeld (communicatie)problemen met de opdrachtgever of onderaannemers.

Onthoud dat onopgeloste ruzies hoe dan ook tot een slechtere teamdynamiek kunnen leiden, met impact op het uiteindelijke resultaat. Pak ze dus snel aan!

8. Administratieve verantwoordelijkheden

Veel bouwprojectmanagers houden alle werkzaamheden in een voorlopig ontwerpcontract bij. Dit is in feite een overeenkomst tussen de opdrachtgever en jullie als aannemer van de werkzaamheden. Daarbij zijn er ook nog een aantal andere partijen met wie je ontwerpcontracten moet opstellen:

 • Architecten
 • Leveranciers
 • Onderaannemers (zoals elektriciens, stukadoors, loodgieters, dakdekkers, etc)
 • Andere partijen die bij het project betrokken zijn

Iedereen op de hoogte houden door middel van overzichtelijke, regelmatige ontwerpcontracten is belangrijk om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

9. Risico’s beheren

Vervolgens is er risicobeheer, een vaardigheid waar in feite elke projectmanager over moet beschikken. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken zoals speciale software voor het inschatten van risico’s. Vooral bij bouwprojecten is dat interessant.

Belangrijk hierbij is om zowel je werkgever als je opdrachtgever op de hoogte te houden van de risico’s, zodat er bij problemen snel een goede en veilige oplossing mogelijk is.

Lees ook: In vijf stappen naar een beter risicomanagement van het bouwproject

10. Andere verantwoordelijkheden van een bouwprojectmanager

We sluiten de lijst met de belangrijkste verantwoordelijkheden van een bouwprojectmanager af met een overzicht van enkele bijkomende, maar daarom niet minder belangrijke taken.

 • Bezoeken aan potentiële klanten organiseren en inplannen
 • Contact onderhouden met gemeenten, projectontwikkelaars, financierders en andere invloedrijke partijen waar een afhankelijkheidsrelatie bestaat
 • Steunmaatregelen coördineren en incidenteel trainingen geven

Kortom, een projectmanager in de bouwsector is een onmisbare schakel om het project in goede banen te leiden.

Wil jij ook ontdekken hoe Simjo jouw bouwproject ondersteunt?

Meld je dan aan als Simjo tester. Wij houden je op de hoogte over de ontwikkeling van Simjo en jij mag als één van de eersten nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen.

Simjo testen