Over ons

  • Simjo maakt bouwprojectmanagement effectiever

    Ondernemen doe je vanuit passie en bij Simjo is dat niet anders. Onze passie is bouwprojectmanagers en hun projectteams ondersteunen in hun werk, zodat zij effectiever en slimmer kunnen werken.

Simjo in een notendop

Simjo bestaat uit oprichters Martijn Jongen en Richard van Milt, beide ook nog werkzaam als doorgewinterde projectbeheersers in de bouw en infrastructuur. Uit frustratie over het gebrek aan duidelijke en eenvoudige tooling voor het integraal kunnen bijsturen op tijd, scope en budget, ontstond in 2023 Simjo.

Simjo is een overzichtelijk digitaal gereedschap voor bouwprojectmanagers en projectteams, en is op zoek naar beta-testers om te experimenteren met nieuwe functionaliteiten.

Ons verhaal

Martijn en Richard leerden elkaar kennen bij Primaned. Uit onze gedeelde visie op projectbeheersing ontstond in 2019 Simplex Consultants. De afgelopen jaren vervulden wij als duo of individueel opdrachten op het gebied van projectbeheersing van met name grote programma’s en projecten in de bouw en infra. Denk bijvoorbeeld aan het Programma Bruggen en Kademuren Amsterdam, de Afsluitdijk, dijkversterkingen voor meerdere Waterschappen, Programmadirectie ERTMS, Universiteitsgebieden en UMC’s.

Dat bleek een goede zet, want de impact van onze inbreng werd erkend door onze opdrachtgevers. Of het nu overheden als Rijkswaterstaat, Politie Nederland of Waterschap Brabantse Delta betrof, of bedrijven als Van Oord, Bam & Rebel.

Ondanks disruptieve gebeurtenissen, zoals de uitbraak van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne, nam de groei aan opdrachten van Simplex Consultants alleen maar toe. Daarmee rees ook de vraag hoe wij nog meer toegevoegde waarde konden bieden aan opdrachtgevers.

Want de ervaring leerde dat onze opdrachtgevers in de bouw en infra dag in dag uit worstelen met het verkrijgen van relevante en accurate projectinformatie. Veel werktijd gaat intern en extern verloren aan het uitwisselen van (sturings)informatie. Simjo biedt daarom een eenvoudige oplossing waarbij bouwprojectmanagers en hun projectteams integraal hun project kunnen bijsturen door gekoppelde informatie over budget, tijd en scope.

Simjo testen

Onze toekomstvisie op projectmanagement

De technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zien we als een unieke kans voor ons vakgebied. Bijna elk aspect van projectmanagement zal hiermee te maken krijgen. Dit is dus ook onderdeel van onze reis en onze software.

Visie op projectmanagement

 

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe rol voor jou als projectmanager en je projectteam. Je houdt tijd over voor strategische activiteiten, zoals teambuilding, risicobeheer en communicatie met belanghebbenden.

Uiteraard verwerken we deze ontwikkelingen in onze software. Neem hiervoor een kijkje op onze roadmap.

Simjo testen