Hoe je verspilling in je bouwproject voorkomt met TIM WOODS

Verspilling in een project betekent dat je hulpbronnen, tijd of geld gebruikt zonder dat dit leidt tot iets wat waarde toevoegt voor de klant of gebruiker. Wil je verspilling in je project verminderen? Dan is de TIM WOODS-methode een goede aanpak hiervoor.

De TIM WOODS-methode is toepasbaar voor verschillende industrieën, waaronder ook in de bouwsector. De methode helpt je bronnen van verspilling binnen je project te identificeren en te elimineren, om de uiteindelijke efficiëntie van ieders werk te verbeteren.

De 8 types van verspilling

De TIM WOODS-methode benadrukt het belang van acht soorten verspilling die je uit de weg kan ruimen, om de kosten van je project te verlagen. TIM WOODS is een acroniem dat staat voor de volgende acht soorten verspilling:

 • Transport
  Deze verspilling neemt de vorm aan van onnodig vervoer van materialen of producten van de ene locatie naar de andere. Dit veroorzaakt extra werk en extra kosten.
 • Inventaris
  Dit gaat over buitensporige opslag van materialen of producten, waardoor je kapitaal vastzet in voorraad en bijvoorbeeld opslagkosten onnodig stijgen.
 • Movement (beweging)
  Dit verwijst naar de inefficiënte beweging van mensen binnen de werkomgeving zelf. Denk aan het zoeken naar spullen, gereedschap of informatie die medewerkers nodig hebben. Maar ook het fysiek ophalen van deze spullen of informatie. Dit resulteert in verloren tijd en verminderde productiviteit.
 • Wachten
  Dit is de verspilde tijd die mensen besteden aan het wachten op materiaal, apparatuur of informatie. Dit haalt de productiviteit omlaag.
 • Overproductie
  De productie van meer producten of materialen dan nodig is leidt ook tot verspilling.
 • Overbewerking of over-delivery
  Dit is de productie van producten of materialen tot een onnodig hoge standaard. Of extra werk verrichten waar niet om gevraagd is. Dit betekent meer werk, zonder dat er echte waarde wordt toegevoegd of dat er omzet tegenover staat.
 • Defecten
  Dit is de verspilling van tijd en energie die ontstaat als het nodig is om werk opnieuw te doen of te herhalen, ten gevolg van slechte kwaliteit of minder kwaliteit in gebruikte producten of materialen.
 • Skills (talent)
  Als bekwame medewerkers niet voldoende zijn om succes te behalen door een slechte samenwerking of doordat ze met hun skills niet op de juiste plek worden ingezet. Dan is er sprake van talentverspilling.

TIM WOODS om verspilling in de bouwsector tegen te gaan

TIM WOODS kan ook in de bouwsector verspilling helpen tegengaan. Door de methode te gebruiken om verspilling je in je bouwproject te ontdekken, zie je mogelijkheden om je werkprocessen te verbeteren.

Door de TIM WOODS-methode toe te passen, ben je in staat een hogere efficiency te bereiken. Dit stelt je in staat je competitiever op te stellen en maakt soms net het verschil in een offertetraject. We kijken hier kort naar hoe verspilling in een bouwproject eruit ziet en hoe je deze kan terugdringen.

Transport

Om verspilling op het gebied van transport tegen te gaan, kun je gebruik maken van bijvoorbeeld een leveringsschema en just-in-time leveringssystemen. Dit beperkt de verplaatsing van materialen tot de basics. Ook kun je misschien een on-site opslagoplossing gebruiken om de behoefte aan vervoer van materialen van en naar opslaglocaties te minimaliseren.

Inventaris

Om een teveel aan voorraad tegen te gaan – en de verspilling van ruimte en tijd die daarbij komt kijken – kun je een pull-based productiesysteem invoeren. Hierbij produceren leveranciers alleen materiaal op het moment dat ze echt nodig zijn. Of je bestelt de materialen pas vlak voordat je ze nodig hebt. Dit kan helpen om overtollige voorraad die je ter plaatse moet opslaan te verminderen.

Let wel, met de huidige langere productietijden en de leveringsproblemen van bepaalde bouwmaterialen kan het nadelig uitpakken voor de planning van je bouwproject als je pas kort vooraf de definitieve bestelling plaatst.

Movement / beweging

Verspilling van beweging voorkom je door de werkplek te stroomlijnen. Door ervoor te zorgen dat medewerkers en onderaannemers snel toegang hebben tot de gereedschappen en materialen die ze nodig hebben, voorkom je dat ze onnodige afstanden afleggen.

Kies ervoor om bij de inrichting van je werkplek de meest gebruikte materialen en gereedschappen binnen handbereik te plaatsen. Of gebruik mobiele apparatuur zoals kruiwagens of bestelwagens. Ook is het belangrijk om je digitale systeem te optimaliseren, zodat alle benodigde informatie makkelijk toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft.

Wachten

Om de wachttijd te verminderen kun je de communicatie tussen verschillende afdelingen en personeel verbeteren. Zo voorkom je vertragingen of beperk je deze tot een minimum. Denk aan het regelmatig bijwerken van de status van projectonderdelen of leveringen, het opstellen van duidelijke werkschema’s en het invoeren van een duidelijke hiërarchie om eventuele problemen op te lossen. Proactieve communicatie is hierbij ook erg belangrijk.

Overproductie

Deze verspilling bestrijd je door technieken zoals value stream mapping te gebruiken om gebieden te vinden waar je de productie verder kunt stroomlijnen. Dit helpt de hoeveelheid overtollige geproduceerde producten te verminderen. Een nauwkeuriger productieplanning en een beter begrip van de exacte vereisten van de opdrachtgever zijn ook essentieel in deze stap.

Overbewerking

Om dit type van verspilling te verminderen, kun je een aantal kwaliteitscontroles invoeren in je project. Zo zorg je ervoor dat je team het werk volgens een vooraf bepaalde standaard uitvoert, zonder overmatig herhaalde stappen en zonder dat je meer controles uitvoert dan nodig is. Ook een duidelijke standaard zetten, om te voorkomen dat er meer wordt gedaan dan noodzakelijk is (of waarvoor akkoord van de opdrachtgever is), is belangrijk.

Maak ook goede interne afspraken als blijkt dat er tijdens het bouwproces een andere aanpak nodig is dan in de offerte afgesproken met de opdrachtgever. Vooral wanneer een duurdere oplossing nodig is door externe factoren, is het belangrijk eerst af te stemmen met de opdrachtgever. Zorg ervoor dat medewerkers dit proactief met je bespreken.

Lees ook: Budgetoverschrijding in bouwprojecten: aandachtspunten en tips

Defecten

Deze vorm van verspilling voorkom je door duidelijke normen voor vakmanschap vast te stellen. Denk hier bijvoorbeeld aan regelmatige inspecties, testprocedures, het invoeren van standaardprocedures en opleidingsprogramma’s voor kwaliteitscontrole. Ook het regelmatig evalueren en verbeteren van processen is essentieel.

Skills / talent

Om hier verspilling te voorkomen, is het belangrijk dat je de skills en talenten van je teamleden goed kent en zorgvuldig afweegt waar je die talenten het best inzet. En met wie je teamleden goed onderling samenwerken. Ook moet je niet bang zijn de nodige veranderingen door te voeren.

Een hulpmiddel hierin is het regelmatig toetsen van de prestaties van je team. Dit helpt je om te zien waar je de onderlinge en de teamprestaties kunt verbeteren. Zo nodig deel je teamleden opnieuw in om ervoor te zorgen dat iedereen effectief samenwerkt.

Daarnaast is het van belang om te investeren in opleidingsprogramma’s zodat je medewerkers de mogelijkheid hebben om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Verspilling in bouwproject voorkomen door bewustwording

Om TIM WOODS effectief toe te passen, is de medewerking van alle partijen die bij het productieproces betrokken zijn nodig. Van management tot werknemers. Iedereen moet zich bewust zijn van de eventuele verspilling die plaatsvindt en de rol die ze kunnen spelen bij het voorkomen van deze verspilling. Ook zijn regelmatige evaluaties en initiatieven belangrijk om te garanderen dat je de methode juist toepast.

Daarnaast kan bouwprojectmanagement software je helpen om verspilling in je bouwproject tegen te gaan.

Lees ook: 5 Tips voor efficiënt projectmanagement met gebruik van tools

Ontdekken hoe Simjo jouw bouwproject ondersteunt?

Meld je dan aan als Simjo tester. Wij houden je op de hoogte over de ontwikkeling van Simjo en jij mag als één van de eersten nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen.

Simjo testen